Gdańsk
W najbliższym czasie rozpocznie się montaż konstrukcji stalowej - premontaż styczeń/luty 2010 r., montaż początek marca 2010 r., zakończenie montażu lipiec/sierpień 2010 r.
Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów przetargowych na wyłonienie Operatora stadionu - ogłoszenie przetargu planowane jest na marzec 2010 r.
Termin zakończenia budowy to styczeń 2011 r.

Poznań
Zakończono montaż głównych elementów konstrukcji stalowej dachu (ok. 3500 ton) oraz rozpoczęto realizację pozostałych elementów konstrukcji stalowej, w I kwartale będą montowane pierwsze elementy membrany zadaszenia oraz będą prowadzone zaawansowane prace instalacyjne i wykończeniowe.
Na trybunie I są prowadzone roboty murowe, częściowo prace wykończeniowe i  instalacyjne wewnątrz trybuny. Wykonywane są ściany oporowe wzdłuż trybuny. Na trybunie III prowadzone są prace wykończeniowe  i instalacyjne wewnątrz trybuny.
Termin zakończenia budowy planowany jest na czerwiec 2010 r., co jest zgodne z harmonogramem

Warszawa
Obecnie postępują prace przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowej, elementy konstrukcji są już widoczne powyżej dawnej korony Stadionu Dziesięciolecia. Już w listopadzie 2009 r., dzięki zastosowaniu metody ślizgowej znacznie przyspieszającej roboty żelbetowe, zakończono roboty przy budowie klatek schodowych.
Równocześnie z pracami przy konstrukcji prowadzone są roboty instalacyjne, m.in. instalacja odwodnieniowa dachu oraz instalacja odprowadzająca wody deszczowe, która otacza pierścieniem cały stadion.
Termin zakończenia budowy planowany jest na maj 2011 r., co jest zgodne z harmonogramem oraz z umową

Wrocław
30 grudnia 2009 r. Gmina Wrocław rozwiązała Umowę z konsorcjum firm w składzie: Mostostal Warszawa S.A., J&P Avax S.A., Grecja, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „Wrobis” S.A., Modern Construction Design Sp. z o.o.w trybie natychmiastowym.. Powodem rozwiązania umowy było opóźnienie w realizacji umowy i nienależyte wykonanie umowy.
Według aktualnej analizy sytuacji planowany termin zakończenia budowy stadionu we Wrocławiu (grudzień 2010 r.) nie zostanie dotrzymany. Spółka PL.2012 prowadzi w chwili obecnej wnikliwą analizę zaistniałej sytuacji oraz działania wspierające dla Miasta Wrocław w celu zapewnienia możliwości zakończenia budowy do czerwca 2011 r.