Budowa Masdar City jest pierwszym projektem, który ma udowodnić, że możliwe jest zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych. Ma to być pierwsze, w pełni ekologiczne miasto, korzystające wyłącznie z energii ze źródeł odnawialnych.  Miasto zbudują międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF i władze emiratu Abu Dhabi. Miasto ma  powstać do 2016 roku  na pustyni, w emiracie Abu Dhabi.