Przedmiotem zamówienia było zadanie pod nazwą: "Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej". Projekt ten ma bezpośredni związek z EURO 2012 i ma na celu zapewnienie poprawy obsługi oraz zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych. Obejmuje on wykonanie dokumentacji projektowych i technicznych oraz wykonanie robót budowlano-montażowych przebudowy układu funkcjonalnego dworca łącznie z instalacjami, układu peronowego, przejść podziemnych i wiat peronowych z jednoczesnym odtworzeniem historycznej zabytkowej architektury wg wskazań konserwatorskich odnoszących się do dworca, peronów i wiat. W wyniku realizacji projektu przewidzianej na lata 2010-2012, osiągnięta zostanie przejrzystość przestrzenna i funkcjonalna dla obsługi pasażerów i osób towarzyszących korzystających z dworca, w tym osób niepełnosprawnych. Wybudowany zostanie nowy pawilon kasowy, który będzie odsługiwał podróżnych po drugiej stronie stacji (od strony dworca PKS) i będzie połączony tunelem z istniejącym budynkiem dworca oraz zmodernizowanymi peronami. Dotychczasowe drogi dojazdowe i parkingi usytuowane przy budynku dworca zostaną zlokalizowane pod placem przeddworcowym.