Jak podała PAP konsorcjum pokryje także roszczenia podwykonawców i dostawców oraz da gwarancje na wykonane przez siebie prace. Na mocy porozumienia strony wycofały także wszelkie prowadzone przeciwko sobie sprawy sądowe i inne działania mające na celu dochodzenie wzajemnych roszczeń.