Koszty ekspansji lotniska wyniosą 90 mln euro. Środki na modernizację nie obciążą budżetu Łotwy.
W 2009 roku z usług lotniska skorzystało 4,066 mln pasażerów. Zanotowano 10 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego.