W ramach projektu powstanie m.in. gmach Wydziału Fizyki i Instytutu Chemii, Uniwersyteckie Centrum Kultury, budynek Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki. Jest to największa inwestycja w historii uczelni.
Inwestycja zostanie dofinansowana z programu operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" a także programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".