Druga umowa, opiewająca na 29,5 mln zł netto dotyczy remontu i rozbudowy dwóch odcinków trasy tramwajowej w stolicy. Projekt ten Hydrobudowa Polska zrealizuje razem z drugą spółką zależną – PRG Metro, która będzie pełnić funkcję lidera konsorcjum. Kontrakt ma zostać zrealizowany do połowy 2012 roku.