Obecnie na budowie zaangażowanych jest około 100 robotników. Ziemia wywożona jest 40 ciężarówkami. Niebawem rozpocznie się budowa pojedynczych sekcji ścian szczelinowych.

Budowa łódzkiego dworca potrwa jeszcze dwa lata

W lutym 2015 r. ma się zakończyć budowa podziemnego dworca kolejowego Łódź Fabryczna. Od września na placu budowy powstaje wykop, wokół którego zbudowane zostaną mury podziemnego dworca. Wymiary wykopu to: 500 m długości, 120 m szerokości oraz 8 m głębokości. Pod koniec grudnia wykonawca informował, że rozpoczyna prace związane z wykonywaniem ścian szczelinowych, co ma potrwać od 6 do 8 miesięcy. Wybór takiej metody budowy podyktowany był skróceniem czasu trwania inwestycji i obniżeniem kosztów realizacji. Dodatkowo też można ją stosować w warunkach zwartej zabudowy miejskiej, a jednocześnie jest ona przyjazna dla środowiska i bezpieczna.

Inwestycja realizowana jest na terenie o powierzchni około 24 ha w centrum Łodzi. Trzypoziomowy dworzec będzie zasadnicza częścią tzw. węzła multimodalnego, na który oprócz peronów kolejowych złożą się m.in. przystanki autobusowe, tramwajowe i parkingi dla około tysiąca pojazdów.

Najważniejsza łódzka inwestycja 

Za inwestycję odpowiada PKP PLK, PKP S.A. oraz miasto Łódź. Na wykonawcę wybrano konsorcjum firm Torpol, Astaldi, PBDiM i Intercor. Do jego obowiązków należy budowa dworca, modernizacja torów kolejowych w kierunku stacji Łódź Widzew, budowa tunelu o długości około 1700 m dla ruchu dalekobieżnego, regionalnego i aglomeracyjnego. Koszt przedsięwzięcia to 1,75 mld zł brutto.


Zobacz zdjęcia z budowy dworca Łódź Fabryczna