W ostatnim kwartale 2012 r. przychody Grupy wyniosły 386 mln zł, zaś w całym 2012 r. osiągnęły one poziom 1,84 mld zł. Z kolei zobowiązania PBG na koniec ub.r. wyniosły 4,18 mld zł.