Debaty Forum odbywały się w blokach tematycznych, najważniejsze z nich to: makroekonomia, biznes i zarządzanie, forum energetyczne, innowacje i zrównoważony rozwój, ochrona zdrowia, polityka międzynarodowa, Forum NGO i społeczeństwo, Unia Europejska i sąsiedzi, państwo i reformy oraz nowa gospodarka.

Ważnym punktem programu były debaty dotyczące inwestycji – szukania źródeł ich finansowania i metod realizacji. Podczas debaty współorganizowanej z Bankiem Credit Agricole „Finansowanie infrastruktury – polityka czy biznes?" omówione zostały możliwe modele finansowania projektów infrastrukturalnych, z uwzględnieniem roli Polskich Inwestycji Rozwojowych. Uczestnicy debaty współorganizowanej z BRE Bankiem „Segmenty po przejściach, branże z przeszłością. Jak finansować trudne projekty?” skoncentrowali się z kolei na problemie finansowania branż, w których występują większe wstrząsy związane z cyklami koniunkturalnymi.  

Coraz więcej krajów potrafi wykorzystać potencjał tkwiący w zmianach warunków gospodarowania wynikających z możliwości oferowanych przez nową gospodarkę. Głównym beneficjentem tych nowych realiów są dotychczas gospodarki krajów wysokorozwiniętych, podczas gdy większość krajów, które ostatnio wstąpiły do Unii wydaje się być daleka od wykorzystania tych możliwości. Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy debaty poświęcone tej problematyce obecne są już od wielu lat. Także w tym roku nasi goście: prezesi firm, przedstawiciele rządów, parlamentów i eksperci na konkretnych przykładach poszukiwali możliwości wykorzystania wszystkich przewag nowej gospodarki w kreowaniu wzrostu gospodarczego, zastanawiali się, jak niwelować różnice instytucjonalnych warunków dla przedsiębiorczości pomiędzy gospodarkami krajów rozwiniętych i krajów rozwijających się, oraz jak informatyzacji i cyfryzacja, wykorzystanie internetu oraz funkcjonowanie w „globalnej wiosce” jest wykorzystywane w rozwoju przedsiębiorczości.

Panel, "Nowy ład pokryzysowy – jak prywatyzować spółki skarbu państwa?", współorganizowany z grupę PKP był debatą specjalistów z obszaru rynków kapitałowych na temat prywatyzacji spółek skarbu państwa w sytuacji kryzysu gospodarczego. Osią debaty były doświadczenia PKP SA, która w ramach Grupy PKP prowadzi kilka procesów prywatyzacyjnych w różnych trybach (debiut giełdowy, negocjacje bezpośrednie) oraz dotyczących spółek z kilku branż (przewozy towarowe, turystyka, telekomunikacja). 

Dotychczasowe motory wzrostu w Polsce wyczerpują się. Potrzebujemy nowych inwestycji, być może nawet czwartej rewolucji przemysłowej. Jak dobrze przygotować się do gry, w której stawką są miliardy złotych i wzrost PKB? Czy rozwój infrastruktury kraju to biznes jak każdy inny, czy raczej inwestycje na pokolenia rządzące się innymi kryteriami? Czy potrafimy efektywnie wykorzystać kapitał? Jak ma wyglądać polski przemysł za 10 lat? Na te pytania szukali odpowiedzi goście panelu "Nadchodzi polska dekada megainwestycji. Czy to tylko złudzenia czy prawdziwy skok cywilizacyjny?" współorganizowanego z McKinsey & Company.

Od kilku lat podczas Forum wykorzystywana jest formuła „Wydarzeń Specjalnych”, podczas których prezentowane są raporty gospodarcze i omawiane tematy cieszące się szczególnym zainteresowaniem gości Forum. Jak podnosić innowacyjność przedsiębiorstw? W jaki sposób władze powinny wspierać lokalnych przedsiębiorców w procesie internacjonalizacji? Na te pytania szukali odpowiedzi goście wydarzenia specjalnego, którego partnerem była firma FAKRO pt. "Jak wspierać konkurencyjność krajowego biznesu?”. 

„Perspektywy rozwoju miasta przyszłości – wizja dla Krakowa” to tytuł wydarzenia specjalnego współorganizowanego przez Miasto Kraków. Dyskusja podczas debaty była próbą zmierzenia się z wyzwaniami, przed jakimi stoją współczesne miasta, tak w kontekście codziennych procesów jak i długofalowych działań wynikających z zamierzeń strategicznych. Kanwę do rozmowy stanowiły, m.in. opracowywana właśnie Strategia Rozwoju Krakowa, a także projekt „Kraków-Nowa Huta Przyszłości. Szczególna uwaga zwrócona została na wykorzystanie przy zarządzaniu miastem nowoczesnych rozwiązań typu smart & eco city.