Nowy park biznesowy, znajdujący się przy węźle Gliwice-Sośnica, wzbudza coraz większe zainteresowanie inwestorów, chcących budować tam siedziby firm. Na chwilę obecną jest ich już 16.

Sprawny przebieg inwestycji jest możliwy dzięki temu, że cały teren jest już uzbrojony, ma także uregulowaną sytuacje prawną.

Największą firmą, której siedziba mieści się w Synergy Park, jest BIMS Plus. Zatrudnienie w niej ma znaleźć około 150 osób. Koszt inwestycji na terenie Synergy Park wynosi na chwilkę obecną ponad 65 mln zł.

Z rozbudową parku ma też związek sfinalizowanie budowy nowej drogi, która połączyła teren przemysłowy z DK44 i węzłem autostradowym.