Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyło konsorcjum Energopolu i ZUE, które realizację zadania wyceniło na 26,8 mln zł brutto. Najdroższa oferta opiewa na ponad 36 mln brutto.

W przetargu najważniejszym kryterium wyboru oferty będzie cena (95%). Zgodnie z planem stacja powinna powstać do połowy listopada br.