Co się stanie, gdy dźwig ulegnie awarii?

Dźwigi i windy przemysłowe, jak wszystkie maszyny, mogą ulec awarii. Niestety nie każda osoba, która potrafi takie urządzenie obsługiwać, poradzi sobie z jego naprawą. Tymczasem nawet najdrobniejsze defekty w ich działaniu, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, dlatego trzeba jak najszybciej zająć się serwisem. W tym celu warto zadzwonić po tzw. pogotowie dźwigowe, czyli specjalistów z zakresu naprawy maszyn dźwigowych. Warto wiedzieć, że eksploatacja i konserwacja dźwigów oparta jest na określonych aktach prawnych i tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą podjąć się tych działań.

Kiedy wezwać pogotowie dźwigowe?

Pogotowie dźwigowe może przydać się w przypadku różnego rodzaju awarii. Zdarzają się sytuacje, w których mechanizm dźwigu przestanie działać, kiedy na platformie lub wewnątrz windy będą znajdować się ludzie. Są to sytuacje krytyczne, wymagające szybkiej interwencji. Każdy właściciel tego typu maszyn i urządzeń powinien pamiętać także o regularnej konserwacji, która zmniejszy ryzyko nieprzewidzianych sytuacji. Pogotowie dźwigowe podejmie działania zgodne z Wymaganiami Dozoru Technicznego, a wszelkie dokonane prace powinny być dokładnie raportowane. Odpowiednia dokumentacja dla wszystkich maszyn pozwoli na szybsze określenie ewentualnych usterek oraz określenie, kiedy należy wymienić poszczególne części. Zaleca się również, aby windy poddawać przeglądowi przynajmniej raz w miesiącu. Kontrola polega między innymi na smarowaniu i regulowaniu wszystkich komponentów dźwigowych oraz:

  • sprawdzeniu działania przycisków kaset wezwań i dyspozycji;
  • teście działania siłowników;
  • sprawdzenie stanu szczęk hamulcowych, kół linowych oraz aparatu chwytnego.

Gdzie dzwonić w przypadku awarii?

Pogotowia dźwigowe działają na terenie różnych miejscowości i logiczne jest, że większość zakładów wybierze ten, który znajduje się najbliżej ich siedziby. Często serwis oferowany jest także przez producentów maszyn. Niezależnie od firmy, wykonującej naprawy, warto zawsze na maszynach lub w ich pobliżu wywiesić kartkę z numerem do serwisu. Takim sposobem w przypadku awarii, osoba decyzyjna będzie mogła szybko skontaktować się ze specjalistami, którzy podejmą stosowne kroki w celu usunięcia awarii oraz odpowiedniej konserwacji wybranych urządzeń.

Dźwigi i windy stanowią niezbędne narzędzia pracy w wielu halach magazynowych, placach budowy, a nawet w biurowcach. Każdy właściciel zakładu pracy, w którym takie maszyny funkcjonują, powinien pamiętać, że systematyczny serwis zmniejsza ryzyko awarii, przy czym jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo pracowników.