Zarząd Pol-Aqua po zawarciu umowy ostatecznej zamierza zaproponować akcjonariuszom połączenie obu spółek. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua poinformowało w komunikacie, że umowa została zawarta 21 kwietnia. Sprzedającymi są Prokom Investments SA oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. (podmiot zależny od Prokom Investments SA).
Ostateczna umowa sprzedaży akcji ma zostać zawarta do 21 lipca tego roku, pod warunkiem uzyskania przez Pol-Aqua finansowania na kupno akcji.

Pol-Aqua poinformowała, że kupno 20 proc. akcji Polnordu i ewentualne późniejsze połączenie firm pozwoli na stworzenie jednej z największych grup budowlanych w Polsce, działającej w segmencie inżynieryjnym, generalnego wykonawstwa, produkcyjno- podwykonawczym oraz deweloperskim.

W wyniku połączenia grupa Pol-Aqua będzie realizować projekty deweloperskie, które pozwolą w najbliższych latach wygenerować znaczące przepływy pieniężne. Dzięki wysokim kapitałom własnym i zwiększonym możliwościom finansowym grupa Pol-Aqua uzyska zdolność do samodzielnego realizowania największych zleceń na rynku, w szczególności budowy autostrad i innych projektów infrastrukturalnych - podano w raporcie.

Sprzedający zobowiązali się, że przez okres dwunastu miesięcy od dnia zawarcia umowy bez zgody spółki Pol-Aqua nie sprzedadzą pośrednio lub bezpośrednio jakichkolwiek akcji Polnordu.