Przykładowo zamiast pozwolenia na budowę zaproponowano formułę rejestracji zamierzenia inwestycyjnego. Rejestracja ma być dokonywana w ciągu 30 dni.

Według przedstawicieli ministerstwa, którzy obecnie przeprowadzają konsultacje społeczne projektu, ta i szereg innych zmian w prawie budowlanym uprości i przyśpieszy proces inwestycyjny - PAP. Zdaniem autorów projektu, bardzo ważną kwestią w aspekcie skrócenia czasu procedury jest wyeliminowanie na tym etapie stron postępowania.

Projekt ustawy przewiduje również rezygnację z procedury wydawania decyzji ws. pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych (zastąpiona czynnością rejestracji zakończonych robót budowlanych). Projekt ustawy proponuje też powiązanie systemu lokalizacji inwestycji z ocenami oddziaływania na środowisko.

Ministerstwo Infrastruktury wyraża nadzieję, że poprawiona ustawa zostanie uchwalona i opublikowana na początku roku, a wejdzie w życie latem 2009 r.

Projekt zmian w prawie budowlanym jest obecnie konsultowany we wszystkich regionach z samorządowcami, urzędnikami nadzoru budowlanego, architektami i pracownikami branży budowlanej - informuje PAP.