Jednym z większych problemów, które mogą się pojawić, jest zapewnienie dostatecznie dużej ilości energii – niezależnie od tego, jaką instalacją dysponujemy. Bez wydajnego, stabilnego i bezpiecznego zasilania mogą się pojawić takie problemy, jak:

 • przerwy w produkcji: brak stabilnego zasilania może natychmiast doprowadzić do przerwania pracy, zatrzymania wszystkich maszyn i urządzeń oraz do zmniejszenia produktywności całego zakładu,
 • uszkodzenie maszyn: nagłe wahania napięcia oraz częste włączanie i wyłączanie się urządzeń może doprowadzić do ich częściowego lub trwałego uszkodzenia. To automatycznie przełoży się na straty finansowe i brak możliwości realizowania zamówień,
 • zagrożenie dla bezpieczeństwa: brak zasilania może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, np. w przypadku awarii oświetlenia lub systemów bezpieczeństwa.

Rozwiązaniem tego typu problemów jest odpowiednio wykonana instalacja oraz nowoczesne agregaty prądotwórcze. To urządzenia, które generują energię elektryczną niezależnie od sieci energetycznej. Dzięki swojej budowie i zastosowanym technologiom mogą być zasilane różnego rodzaju paliwem, co automatycznie przekłada się na ich większą funkcjonalność. Agregaty prądotwórcze są niezawodnym źródłem zasilania nie tylko w sytuacjach kryzysowych – stanowią również dodatkowe wsparcie dla podstawowego systemu zasilania.

Rodzaje i zastosowanie agregatów prądotwórczych

Agregaty prądotwórcze są urządzeniami, które znajdują zastosowanie w wielu branżach, począwszy od przemysłu, na budownictwie kończąc. Większe jednostki znajdują zastosowanie m.in. w zakładach produkcyjnych, a mniejsze mogą być przeznaczone do użytku prywatnego. Istotne jest to, aby na podstawie specyfikacji wybrać urządzenie, które będzie dopasowane do naszych potrzeb. Agregaty prądotwórcze możemy podzielić według następujących kryteriów:

 • ze względu na rodzaj paliwa: wyróżniamy agregaty benzynowe (przeznaczone na użytek domowy), dieslowe (mocniejsze, wydajniejsze, przeznaczone dla przemysłu) oraz gazowe (zasilane gazem ziemnym lub propanem, np. agregaty kogeneracyjne gazowe CAGEN),
 • ze względu na mobilność: wyróżniamy agregaty stacjonarne (przeznaczone do zasilania budynków, infrastruktury, instalacji przemysłowych) i agregaty mobilne (idealne do użytku w terenie),
 • ze względu na rodzaj napięcia: jednofazowe (zasilające urządzenia domowe i elektronarzędzia) lub trójfazowe (zasilające silniki elektryczne i urządzenia przemysłowe.

Gdzie można używać agregatów prądotwórczych?

Agregaty prądotwórcze są urządzeniami o dużym potencjale zastosowania. By móc w pełni wykorzystać potencjał urządzenia, konieczne jest określenie własnego zapotrzebowania, specyfikacji urządzenia, wybór modelu oraz przeszkolenie osób, które będą później odpowiedzialne za jego obsługę. Nowoczesne agregaty prądotwórcze można wykorzystać w takich miejscach jak:

 • dom i ogród: jako awaryjne i stabilne zasilanie w sytuacji, gdy nie ma prądu, do zasilania sprzętu budowlanego i ogrodowego,
 • budownictwo i drogownictwo: do zasilania maszyn i urządzeń drogowych, elektronarzędzi, cięższego sprzętu budowlanego,
 • przemysł lekki i ciężki: do zasilania linii produkcyjnych, urządzeń chłodniczych i innych instalacji,
 • rolnictwo: zasilanie oświetlenia, maszyn rolniczych, instalacji nawadniających oraz różnego rodzaju pomp wodnych,
 • usługi: przykładowo do zasilania różnego rodzaju urządzeń przenośnych i sprzętu oraz do utrzymania sprawności instalacji.

Warto pamiętać, że agregat prądotwórczy jest urządzeniem, które przede wszystkim powinno być bezpieczne w codziennym użytkowaniu oraz wyposażone w różnego rodzaju mechanizmy zabezpieczające przed przegrzaniem się, niekontrolowanym włączeniem, odpornym na negatywny wpływ pogody. Agregat prądotwórczy powinien mieć napięcie zgodne z napięciem urządzeń, które ma zasilać.