• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie

Opublikowano: 24-04-2024 Źródło: źródło zewnętrzne
SPONSOROWANE

Rynek tworzyw sztucznych cały czas dynamicznie się rozwija – wynika z raportów fundacji PlasticsEurope. Po wyraźnym spadku produkcji w roku 2020 szybko wzniósł się na jeszcze wyższy poziom. Rosnąca produkcja materiałów syntetycznych to przede wszystkim coraz większe zużycie surowców i dodatków, a w konsekwencji – coraz większe potrzeby producentów i rosnące oczekiwania co do jakości oferowanych produktów.


Fot. Canva PRO Fot. Canva PRO

Tworzywa sztuczne stosowane w branży budowlanej

W całej Europie można zauważyć trend w kierunku poszukiwania i wykorzystania surowców wysokiej klasy. Jako wysokogatunkowe surowce do produkcji tworzyw sztucznych najczęściej wymienia się:

 • PVC,
 • PE,
 • PP,
 • TPE.

PVC (PCW, polichlorek winylu)

To polimer syntetyczny, z którego powstają coraz liczniejsze produkty o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Kluczową jego zaletą jest możliwość uzyskania pożądanych właściwości w zależności od użytych dodatków.

Wyróżnia się PVC twarde (PVC-U) oraz PVC miękkie (PVC-P). Pierwsze wykazuje szczególną odporność na korozję, czynniki atmosferyczne, wilgoć oraz odkształcanie. Z kolei odmiana miękka jest bardziej elastyczna i lepiej reaguje na duże obciążenia. Obie odmiany są obojętnie mikrobiologicznie, co przyczyniło się do ich ogromnej popularności przy budowie systemów dostarczania wody.

Powszechnie wykorzystywany jest między innymi do produkcji:

 • rur kanalizacyjnych i wodociągowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
 • rur drenarskich,
 • rynien,
 • profili (np. okiennych, technicznych i do wielu różnych zastosowań w budownictwie),
 • paneli sidingowych,
 • paneli podłogowych (flooringu),
 • złączek.

Warto dodać również, że PCW bardzo dobrze reaguje na dodawanie barwników. Łatwość, z jaką przyjmuje dowolny kolor, to kolejny powód dużej jego popularności. Dużą zaletą jest też niska cena tego surowca.

Fot. Canva PRO Fot. Canva PRO

PE (polietylen)

To drugi z surowców syntetycznych, którego produkcja – podobnie jak w przypadku PVC – stanowi kilkadziesiąt procent globalnego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne. Tak szerokie zastosowanie w przemyśle, w tym również w budownictwie, zawdzięcza doskonałym właściwościom fizykochemicznym.

Polietylen można podzielić na trzy frakcje: LDPE, HDPE i LLDPE. Z trzech wymienionych w branży budowlanej uznanie zdobyły polietylen wysokiej gęstości (HDPE) i PE niskiej gęstości (LDPE). Ten pierwszy w branży budowlanej wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji różnego rodzaju rur: kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, wodnych (w tym do przenoszenia wody pitnej ciepłej i zimnej), gazowych i ciśnieniowych. Wykorzystywane w instalacjach elektrycznych peszle kablowe również wykonywane są z HDPE, podobnie jak sondy geotermalne do pomp ciepła.

Warto wspomnieć też o geomembranach produkowanych z HDPE stosowanych do uszczelniania i izolacji gruntów, np. składowisk odpadów, zbiorników retencyjnych, obiektów magazynowania czy stacji paliw.

LDPE jest używany przede wszystkim do produkcji różnego rodzaju folii, których głównym zadaniem jest uszczelnianie i zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Folie takie używa się m.in. do wykonywania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki, do paroizolacji, jako osłona stolarki okiennej w czasie prac wykończeniowych oraz do czasowego zabezpieczenia stanowisk pracy, materiałów budowlanych i narzędzi przed zamoknięciem. Elastyczny i przezroczysty polietylen cieszy się szczególnym zainteresowaniem branży spożywczej i opakowaniowej. Cały czas jednak rośnie jego popularność w branży budowlanej przy produkcji:

 • rur o wysokiej wytrzymałości,
 • izolacji przeciwwilgociowej,
 • sufitów i ścian w zakładach produkcji spożywczej,
 • odbojników,
 • drobnych elementów montażowych w branży okiennej,
 • kołków szybkiego montażu.

PP (polipropylen)

To materiał syntetyczny wykazujący wiele podobieństw do wcześniej wymienionych. Jest on obojętny fizjologicznie, wytrzymały mechanicznie i niewrażliwy na większość takich czynników jak temperatura, czynniki pogodowe i wpływ substancji chemicznych. To czyni go tworzywem popularnym w wielu gałęziach przemysłu.

To, co odróżnia go od PVC i PE (oprócz budowy chemicznej) to wrażliwość na niektóre pierwiastki i substancje, np. miedź, benzen, chlorek metylu albo czterochlorek węgla.

Ze względu na bardzo duże możliwości jego wykorzystania oraz na szczególny połysk polipropylen jest stosowany w branży budowlanej między innymi do produkcji:

 • hydroizolacji,
 • przewodów centralnego ogrzewania,
 • przewodów gazowych,
 • otulin i izolacji innych przewodów,
 • niektórych rodzajów rur.

TPE

To liczna grupa związków klasyfikowanych wspólnie jako elastomery termoplastyczne albo kauczuki termoplastyczne, choć w ujęciu chemicznym nie jest to kauczuk. Są to mieszanki twardych materiałów termoplastycznych. Składają się na nie polipropylen, poliamid, politereftalan butylenu. Znajduje zastosowanie głównie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na produkty równie elastyczne co guma, ale bardziej od niej wytrzymałe, poddające się recyklingowi i łatwiejsze w obróbce.

Elastyczność TPE sprawia, że znajdują one szerokie zastosowanie również w budownictwie. Używane są między innymi do produkcji:

 • pokryć przewodów,
 • membran dachowych,
 • hydroizolacji,
 • profili budowlanych (np. do łączenia konstrukcji),
 • uszczelek.

Dodatki do tworzyw sztucznych

Największą zaletą wszystkich tworzyw sztucznych jest możliwość niemalże dowolnej zmiany ich właściwości. W zależności od oczekiwań dość łatwo można zmienić wytrzymałość, elastyczność, palność, odporność na UV czy kolor każdego z wymienionych surowców. Tę możliwość zapewniają dodatki do tworzyw sztucznych, które tak naprawdę decydują o wszechstronnych możliwościach wykorzystania surowców.

Szczególnie istotne są w przypadku przetwórstwa PVC. Ze względu na właściwości fizykochemiczne i mechaniczne tego surowca produkcja elementów wykonanych w 100% z PVC jest właściwie niemożliwa. Dlatego wybór odpowiednich dodatków w zależności od aplikacji i metody przetwarzania jest kluczowy dla uzyskania produktu końcowego o pożądanych właściwościach.

Do najważniejszych dodatków do przetwórstwa PVC należą:

 • Modyfikatory płynięcia,
 • Modyfikatory udarności:
 • CPE,
 • Modyfikatory akrylowe,
 • Stabilizatory. Modyfikatory płynięcia to bazowe dodatki odpowiedzialne za regulowanie zjawiska płynięcia tworzywa podczas produkcji gotowych wyrobów. Regulują tarcie. Umożliwiając przetwarzanie PCW.

Rury i profile budowlane muszą wykazywać określoną odporność na uderzenia i odkształcanie i dlatego do ich produkcji stosuje się modyfikatory udarności. Dzięki nim wyroby wykazują odpowiednią odporność na uderzenia, na zgniatanie lub wydłużanie.

Do uzyskania pożądanej udarności wciąż najczęściej stosuje się CPE. W przypadku bardziej wymagających produktów o ściśle regulowanym kolorze, używane są modyfikatory akrylowe jako rozwiązanie typu tailor-made. Te ostatnie warunkują uzyskanie idealnej bieli albo przezroczystości.

Stabilizatory warunkują odpowiednią jakość gotowych produktów. Chronią przed działaniem promieniowania UV, temperatur, tlenu czy wilgoci w zależności od oczekiwań.

Produkcja wyrobów budowlanych z PVC staje się bardziej efektywna dzięki dodatkom w formie one-pack. Tak zwane „one-packi” to gotowe i ściśle określone mieszanki dodatków, których stosowanie:

 • optymalizuje procesy produkcyjne,
 • redukuje odpady,
 • zwiększa wydajność,
 • poprawia wygodę i uławia produkcję.

Dodatki do tworzyw mających kontakt z żywnością wymagają odpowiednich atestów. Coraz częściej poszukiwane są wysokiej klasy dodatki z dokumentacją potwierdzającą ich zerowy wpływ na zdrowie. Warto zapewnić sobie współpracę z rzetelnym partnerem biznesowym gwarantującym szybką dostawę i dużą dostępność dodatków do tworzyw sztucznych.

Wydajna produkcja wyrobów dla branży budowlanej wymaga również współpracy z wykwalifikowanymi doradcami. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem to jeden z największych atutów naszej firmy. Produkcja nowego asortymentu albo zmiana surowców to okazje do rozmów z nami. Nasza dywizja tworzyw sztucznych firmy Cortex Chemicals jest gotowa do tego, żeby doradzić Państwu najlepsze rozwiązania.

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia