Jak liczona jest rata kredytu?

Każdy kredyt posiada kilka podstawowych parametrów, które określają jego warunki i sposób obsługiwania. Pierwszym z nich jest kwota kredytu, czyli suma pieniędzy, którą pożyczasz od instytucji finansowej. Drugim parametrem jest oprocentowanie, czyli wskaźnik, który określa, ile dodatkowych kosztów (odsetek) będziesz musiał zwrócić do banku. Kredyt jest także zawierany na określony czas (tzw. okres kredytowania) i spłacany według przyjętego harmonogramu spłat. Wszystkie te czynniki mogą mieć znaczenie przy ustalaniu wysokości raty, czyli uiszczanej regularnie kwoty, która należy się instytucji finansowej z tytułu udzielenia pożyczki.

Rata kredytu składa się z dwóch głównych składników. Pierwszym z nich jest kapitał, czyli część, która służy do spłaty samej pożyczonej od banku kwoty. Drugim składnikiem są odsetki. Stanowią one część raty, która odpowiada za koszty korzystania z pożyczonej kwoty. Odsetki są obliczane na podstawie oprocentowania kredytu, które może być stałe, czasowo stałe, a następnie zmienne, albo zmienne w trakcie spłaty kredytu..

Raty kredytu mogą być równe (annuitetowe) lub malejące, w zależności od tego, jaką opcję wybierzesz przy podpisywaniu umowy kredytowej. W przypadku rat równych, każda kolejna rata będzie tej samej wysokości (do czasu, aż nie zmieni się oprocentowanie kredytu), a udział części kapitałowej będzie rósł w stosunku do części odsetkowej. W przypadku rat malejących będzie się ona zmieniać, z każdym miesiącem stanowiąc coraz mniejsze obciążenie dla Twojego budżetu.

Zatem jak liczona jest rata kredytu? Dokonuje się tego przy pomocy dość skomplikowanych wzorów, uwzględniających wiele czynników. Na stronie Notus Finanse dostępny jest jednak kalkulator rat kredytowych, który umożliwia oszacowanie wysokości raty przy wprowadzeniu podstawowych parametrów: kwoty kredytu, jego oprocentowania, okresu kredytowania i rodzaju raty. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyliczenia, możesz skonsultować się z ekspertem finansowym, który porówna z Tobą oferty różnych banków.

Od czego zależy wysokość raty kredytu?

Wysokość raty kredytu może zależeć od wielu czynników. Główny wpływ na nią ma polityka instytucji finansowej (zwykle banku), od której pożyczasz pieniądze. Inne zmienne, które mają znaczenie w tym kontekście, to przede wszystkim:

  • rodzaj kredytu – np. kredyt hipoteczny, inwestycyjny, konsumpcyjny;
  • kwota kredytu – zarówno jej wysokość, jak i waluta, w której zaciągany jest kredyt;
  • oprocentowanie – jego wysokość i rodzaj (oprocentowanie stałe lub zmienne);
  • wskaźnik WIBOR/WIRON – przy oprocentowaniu zmiennym;
  • okres kredytowania – im jest dłuższy, tym niższa jest rata, ale wyższy całościowy koszt kredytu;
  • rodzaj raty kredytu – raty równe lub malejące;
  • wkład własny – im jest większy, tym mniej pieniędzy musisz pożyczyć od banku, a w konsekwencji tym mniejszą kwotę spłacić z odsetkami;
  • historia kredytowa – część banków uzależnia dostępną kwotę kredytu od profilu przyszłego kredytobiorcy;
  • dodatkowe koszty – opłaty, prowizje, ubezpieczenia kredytu.

Decydując się na zaciągnięcie kredytu, zwłaszcza obejmującego dużą kwotę (np. kredytu hipotecznego), warto też wziąć pod uwagę czynniki zewnętrzne mogące wpłynąć na wysokość raty w przyszłości. Warto dodać, że banki najczęściej same przedstawiają potencjalnym kredytobiorcom różne scenariusze wpływu ewentualnych zmian w warunkach rynkowych na wysokość rat kredytu. Służy to informowaniu klientów o potencjalnym ryzyku związanym z zaciągnięciem kredytu oraz koniecznością rozsądnego zarządzania finansami osobistymi w celu uniknięcia kłopotów z obsługą zobowiązania.