Projektowanie przebiega szybciej m.in. dzięki usprawnieniu współpracy osób zaangażowanych na różnych etapach pracy projektowej. Z tym wiąże się jednak nowe ryzyko: współdzielenie elektronicznej dokumentacji oznacza, że osoby nieuprawnione mogą łatwiej wejść w jej posiadanie lub nawet dokonać w niej zmian, ze szkodą dla firmy, albo ją zniszczyć. Jak duże znaczenie ma obecnie ochrona dokumentacji technicznej?

Ryzyko związane z nieuprawnionym dostępem do dokumentacji technicznej

Nieuprawniony dostęp do dokumentacji technicznej urządzeń może skutkować pojawieniem się wielu różnych obszarów podwyższonego ryzyka. Oto kilka przykładów:

  • Błędy w projekcie: nieuprawnione osoby mogą dokonać zmian w projekcie, które pozostaną nieodnotowane i niezauważone.
  • Sabotaż: osoby nieuprawnione mogą celowo wprowadzać zmiany w dokumentacji, aby sabotować produkcję lub uszkodzić linie produkcyjne.
  • Wykorzystanie słabych punktów: dokumentacja przekazana w niepowołane ręce może służyć wykorzystaniu informacji o słabych punktach konstrukcji w celu destrukcyjnym.
  • Oprócz ryzyka dla bezpieczeństwa, nieuprawniony dostęp do dokumentacji technicznej może również skutkować takimi niekorzystnymi wydarzeniami jak:
  • Naruszenie ochrony danych osobowych: dokumentacja techniczna może zawierać dane personalne, które mogą zostać wykorzystane do celów niezgodnych z prawem lub w złej wierze.
  • Naruszenie własności intelektualnej: nieuprawnione kopie dokumentacji technicznej mogą zostać wyprowadzone poza biuro projektowe i wykorzystane w celach komercyjnych.

Ochrona dokumentacji technicznej projektu

Tradycyjne metody ochrony dokumentacji technicznej projektu urządzenia, maszyny czy konstrukcji przed nieuprawnionym dostępem to między innymi:

  • Stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa: takich jak fizyczne zabezpieczenia, sejfy i alarmy, a także zabezpieczenia cyfrowe, takie jak silne hasła i szyfrowanie.
  • Ograniczenie dostępu do dokumentacji: zapewnienie jej dostępności wyłącznie dla osób, które jej potrzebują do wykonywania swoich obowiązków i monitorowanie ich aktywności.
  • Regularne przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa: ich celem jest zidentyfikowanie i usuwanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach.

Ochrona dokumentacji technicznej projektu przed nieuprawnionym dostępem jest wyrazem troski o bezpieczeństwo firmy jak i przyszłych użytkowników projektowanych rozwiązań.

Zwiększone bezpieczeństwo dokumentacji projektowej

Dokładność i spójność dokumentacji projektowej generowanej w SOLIDWORKS znacząco wpływa na bezpieczeństwo procesu wdrażania projektów. Dzięki precyzyjnym modelom 3D i rysunkom technicznym osoby odpowiedzialne za wdrożenie mogą łatwiej zrozumieć projekt i uniknąć błędów.

W pełni cyfrowy obieg dokumentacji ułatwia współpracę projektantów. Ważne, by była to jednocześnie współpraca bezpieczna, odporna na ingerencję osób nieuprawnionych lub niejawne wrogie działania o charakterze sabotażu. Poziom dostępu do dokumentów w środowisku SOLIDWORKS jest dla każdej osoby ściśle określony i chroniony, a jej działania na dokumentacji są monitorowane.

Centralne miejsce przechowywania modeli CAD umożliwia bieżącą kontrolę wersji projektu i automatyczne powiadamianie o zmianach. Łatwy jest też dostęp do wersji sprzed dokonanych zmian w projekcie i odzyskanie wcześniejszych wersji projektu, jeśli byłoby to potrzebne.

Więcej o bezpiecznym zarządzaniu dokumentacją w SOLIDWORKS mogą powiedzieć certyfikowani dystrybutorzy, tacy jak Visiativ Poland, wyspecjalizowani w przeprowadzaniu firm przez transformację cyfrową. Visiativ Poland jest częścią międzynarodowej grupy Visiativ i świadczy polskim firmom technologiczne wsparcie i doradztwo w szerokim zakresie, jakim jest oprogramowanie CAD i bezpieczne elektroniczne zarządzanie dokumentacją.