Wspólna inicjatywa miast ma na celu skupienie w jednym miejscu tej inwestycji, gdyż nie jest korzystne rozpraszanie tego typu obiektów, jakkolwiek nikt nie kwestionuje zasadności ich powstania.

Nie ma jeszcze ściśle określonej lokalizacji spalarni. Brane są pod uwagę cztery miejsca: Toruń lub w Bydgoszczy wysypisko przy ul. Prądocińskiej, przy elektrociepłowni EC II lub na terenie parku przemysłowego. Wiele wskazuje na to, że obiekt powstanie w tym ostatnim miejscu.

Koszt inwestycji szacuje się na 100 mln EUR a maksymalna dotacja z UE, o jaką można się starać może wynieść 85% tej kwoty.

Dzięki powstaniu spalarni składowane na wysypiskach odpady zostaną zredukowane o 70% a termiczna obróbka śmieci będzie dodatkowym źródłem energii.