Około 60% spośród tych projektów przygotowanych jest już do realizacji a z początkiem 2009 r. wiele projektów zacznie być realizowane. W połowie roku zaś ponad połowa z nich wejdzie w fazę budowania.

Kwestią dyskusyjną wciąż pozostaje to czy, które i w jakim procencie zaplanowane inwestycje uda się na czas zrealizować. Jak wynika z wniosków wysnutych przez PL.2012 najbardziej zaawansowana jest budowa stadionów i hoteli. Ponadto nie niepokoi sytuacja rozbudowy lotnisk. Najsłabiej przebiega budowa autostrad i szlaków kolejowych.

535 mld zł pochłoną inwestycje na mistrzostwa Europy finansowane z budżetu centralnego a 67 mln EUR będzie pochodzić od poniosą samorządy, firmy prywatne i z dotacji unijnych.