Powierzchnia zabudowy Cuprum Novum wynosi 1 504 m kw., a powierzchnia netto budynku to 10 765 m kw. Biurowiec ma 7 kondygnacji naziemnych oraz 2 podziemne, w podziemiu posiada 85 miejsc parkingowych.

Samo  KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu zaprojektowało Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, w tym 4 kopalnie miedzi: Lubin, Polkowice, Rudna i Sieroszowice. Na świecie spółka zaprojektowała: kopalnie metali w byłym ZSRR i Chinach, szyby i tunele w Indiach, Algierii oraz Zambii. Od 40 lat prowadzi też działalność badawczą w zakresie wszystkich dziedzin związanych z funkcjonowaniem górnictwa i przeróbki rud. Współuczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz działa w ramach programów unijnych.