Urbaniści są przeciwni tak wysokiej zabudowie w tym miejscu. Ich zdaniem 120 m to górna granica tolerancji dla konstrukcji tego typu. Decyzja w tej sprawie będzie podejmowana z namysłem, na podstawie analiz - powiedział wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz.