Trzy duże inwestycje dały największe oszczędności. Chodzi o przetargi w kwestii budowy tras ekspresowych: najtańsza oferta na budowę południowej obwodnicy Gdańska (Gdańsk – Koszwały) zakłada, że odcinek trasy ekspresowej S6 wybudowany zostanie za 1,12 mld zł, podczas gdy GDDKiA oszacowała koszty na 2,14 mld zł. Powstała tu oszczędność w kwocie 1,1 mld zł.
Budowa trasy od al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do Marek i dostosowanie jej do parametrów trasy ekspresowej S8 mogła kosztować 1,57 mld zł, lecz w najtańszej ofercie podano kwotę 868,9 mln zł. Dało to oszczędność około 700 mln zł. Kolejne 609 mln zł zaoszczędzone zostało na budowie trasy S-2/S-79 w Warszawie na odcinku Puławska – Marynarska, gdzie najtańsza oferta mówiła o kwocie 1,12 mld zł, a kosztorys przewidywał nawet 1,73 mld zł.
Na budowę autostrady A1 od Pyrzowic do Piekar Śląskich przewidziano wstępnie 2,19 mld zł, a zostanie zbudowana za  1,82 mld zł. A1 od Piekar Śl. do Zabrza Maciejowa zostanie zbudowana za 1,25 mld zł, a założono nawet 1,73 mld zł. Na budowie obwodnicy Żyrardowa zaoszczędzono 109,1 mln zł.
Tego rodzaju oszczędności są następstwem zmian w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, dzięki czemu wykonawcy mają łatwiejszy dostęp do rynku. Teraz warunkiem brania udziału w przetargach nie musi być doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa inwestycji drogowych. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na obniżenie kosztów inwestycji jest liberalizacja wymagań finansowych, by były one na bezpieczne dla inwestora.
Wszelkie zmiany doprowadziły do tego, że polski rynek wykonawców zwiększył się 20 do blisko 200 firm. Bardzo duży wpływ na koszty budowy ma kryzys finansowy, dzięki czemu obniżają się ceny materiałów budowlanych nawet o 20 %.
W obecnej chwili GDDKiA zajmuje w kraju miejsce największego inwestora, prowadząc 50 postępowań przetargowych. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszone 25 przetargów.