Obecnie drogowcy pozyskali już 90% gruntów pod zaplanowane inwestycje drogowe. Około 2-3 lata temu terenów, na których mogły powstawać nowe trasy mieliśmy około 40-50%.
Duży wpływ na tak wielkie zakupy w tym roku miały nie tylko spadki cen gruntów, ale przede wszystkim zmiany prawa, ułatwiające proces wykupywania ziemi pod budowę.