"Chcemy wydać na drogi 121 mld złotych. Ponad 97 procent tej sumy będzie pochodzić z funduszy Unii Europejskiej" - powiedział minister.
Grabarczyk poinformował ponadto, iż partnerami w modernizacji sieci drogowej mogą być firmy chińskie - w roli zarówno wykonawców, jak i dostawców materiałów budowlanych.