Jak dotychczas bilans jest pomyślny - oceniają eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich. Skutecznie wykorzystujemy różnego rodzaju dofinansowania dla przedsiębiorstw, polskie towary konkurują na rynku europejskim nie tylko ceną ale również jakością, polska gospodarka korzystnie się rozwija i notujemy znaczący wzrost gospodarczy.
Kolejny rok z rzędu notujemy wzrost średniej płacy oraz poprawę ogólnej sytuacji na rynku pracy. Bezrobocie w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat znacząco spadło, a sytuacja materialna Polaków uległa poprawie, również dzięki możliwości pracy za granicą. Wielu naszych obywateli skorzystało z otwarcia zagranicznych rynków pracy znajdując tam dobre źródło dochodu.

Jednak czteroletnia już obecność Polski w Unii nakazuje również porównywanie się ze standardami i wskaźnikami unijnymi. Istotnym aspektem sytuacji ekonomicznej, na który należy zwrócić uwagę, jest poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Jeśli w Polsce utrzyma się tak niski wskaźnik (na poziomie około 40 proc.) określający udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w przemyśle to konkurencyjność polskich przedsiębiorstw ulegnie pogorszeniu, a dystans dzielący je od innych konkurentów z Unii Europejskiej zwiększy się. Obecnie w krajach UE wskaźnik ten wynosi średnio około 50 proc., jeśli więc chcemy dogonić Unię, to w naszym kraju wskaźnik ten powinien być powyżej średniej. Komisja Europejska opublikowała w tym roku kolejny raport o innowacyjności krajowych gospodarek. Polska znalazła się w dolnej części zestawienia, ze wskaźnikiem naszej innowacyjności na poziomie 0,24 w skali od 0 do 1.

Konfederacja Pracodawców Polskich podkreśla, że realizacja przedsięwzięć innowacyjnych jest z punktu widzenia przedsiębiorstw konieczna do utrzymania i zwiększania ich pozycji rynkowej, w warunkach silnej konkurencji na rynkach wewnętrznym, wspólnotowym i międzynarodowym. Kwestia innowacyjności jest tym ważniejsza, że coraz trudniej będzie nam konkurować niższymi kosztami pracy. Jednakże oceniając ostatni rok członkostwa, zauważamy że polską działalność innowacyjną cechuje duża dynamika i ciągle zwiększające się nakłady na działalność badawczo – rozwojową, co rodzi nadzieje na sukcesywne niwelowanie gospodarczego dystansu miedzy Polską a krajami UE.

Czwarta rocznica przystąpienia naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej rozbudza coraz większe emocje, związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro. Abstrahując od tego, kiedy to nastąpi oraz od politycznych decyzji związanych z wejściem do unii monetarnej, należy mieć na uwadze skutki dla przedsiębiorstw zamiany narodowej waluty na europejską. Eksperci KPP uważają, że korzyści z tego tytułu będą większe niż koszty, trzeba jednak również pamiętać i o nich, uwzględniając je w planowaniu działalności gospodarczej.