Spółka ProLogis notowana na nowojorskiej giełdzie będąca największym na świecie właścicielem, zarządcą i deweloperem obiektów dystrybucyjnych, opublikowała nowy raport badawczy pt. „Infrastruktura logistyczna Europy Środkowo-Wschodniej: Łączenie punktów”.

Opisano w nim transformację krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach starań nad utworzeniem nowoczesnej sieci dróg ekspresowych i autostrad odpowiednich dla rosnącego natężenia ruchu ciężarówek poruszających się w regionie. Raport uwzględnia też plany krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tym zakresie na najbliższe 10 lat oraz identyfikuje 4 nowe korytarze dystrybucyjne powstające w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w miarę dojrzewania infrastruktury transportowej.

Leonard Sahling, pierwszy wiceprezes ds. badań w ProLogis, powiedział, że rozwój gospodarczy, rosnąca zamożność i pogłębiająca się integracja w ramach Unii Europejskiej krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyczyniły się w ostatnich latach do znaczących usprawnień infrastruktury logistycznej. Zaznaczył również, że część państw poczyniła większe postępy niż pozostałe, ale nowe korytarze dystrybucji regionalnej powstają na terenie całego regionu, umożliwiając transport zwiększającej się ilości towarów nie tylko w ramach krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale też na skalę światową.

Trwający ponad 40 lat ustrój komunistyczny w 5 głównych państwach Europy Środkowo-Wschodniej - Czechach, Węgrzech, Polsce, Rumuni i Słowacja – doprowadził do znacznego zaniedbania inwestycji w infrastrukturę transportową. Obecnie, dzięki wzrostowi gospodarczemu, handlowi zagranicznemu oraz wsparciu Unii Europejskiej, państwa te wydają miliardy euro rocznie na budowę nowych linii kolejowych, portów morskich, lotniczych i dróg.

Światowy Dział Badań ProLogis zajmuje się monitorowaniem, analizami i sporządzaniem raportów na temat kluczowych trendów zarówno w branży nieruchomości oraz zarządzania łańcuchem dostaw, opierając się na danych rynkowych, a także na własnych badaniach prowadzonych przez zatrudnionych analityków oraz współpracujących z ProLogis naukowców i innych profesjonalistów.