Rzeszowski oddział GDDKiA nie ma problemu z nabywaniem nieruchomości. Zakończenie nabywania gruntów na tym odcinku planuje się na czerwiec 2009 r. Na odcinku Przeworsk–Korczowa prawo do terenu GDDKiA nabędzie na mocy ustawy.
Odnośnie autostrady A1 Toruń-Stryków, na odcinku od Torunia do Kowala (64 km) w grudniu 2008 r. rozpocznie się przetarg, który wyłoni wykonawcę tegoż odcinka autostrady. Na odcinku od Kowala do Strykowa (80 km) kończy się inwentaryzacja przyrodnicza a przetarg zaplanowano na IV kwartał 2009 r.
Rozpoczął się ostatni etap postępowania w trybie PPP, który określi wykonawcę odcinka autostrady A2 Stryków-Konotopa. Prace budowlane zakończą sięprzed Euro 2012.
Inwestycje ujęte w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012” przyjętym w 2007 r. przez Radę Ministrów są przedmiotem prac GDDKiA stosownie do etapów procesu inwestycyjnego, na jakim się znajdują. Latem br. podpisano umowy na dwa ważne odcinki autostrad: A2 i A1 o łącznej długości 167 km. Umowy na kolejne dwa odcinki autostrad w systemie PPP (A1 Stryków-Pyrzowice i A2 Stryków-Konotopa) zostaną podpisane do końca roku.