Budowa 20-kilometrowowego odcinka autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Szarowem, stanowiącego pierwszy fragment autostrady Kraków- Tarnów, rozpoczęła się w kwietniu ubiegłego roku. Zgodnie z kontraktem zawartym z wykonawcą: hiszpańsko-polskim konsorcjum złożonym z firm DRAGADOS SA oraz Polimex-Mostostal SA, budowa odcinka będzie kosztować 839,3 mln zł. Budowa jest finansowana w całości z Krajowego Funduszu Drogowego.
Zakres inwestycji obejmuje budowę 19,9 km autostrady z węzłem autostradowym "Szarów". Na tym odcinku autostrady zostanie wzniesionych 30 obiektów mostowych: 15 wiaduktów autostradowych, 6 wiaduktów drogowych, 5 mostów autostradowych, 1 przejście dla zwierząt oraz 3 mosty drogowe. Ponadto dla wygody kierowców zaprojektowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

Jak poinformowała Chacaga, przygotowania do rozpoczęcia budowy drugiego odcinka autostrady A4 Kraków - Tarnów pomiędzy Szarowem i Tarnowem są bardzo zaawansowane. GDDKiA oczekuje na wydanie przez wojewodę małopolskiego decyzji lokalizacyjnej dla trasy.
Po otrzymaniu tej decyzji GDDKiA będzie mogła złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Drogowcy chcieliby otrzymać pozwolenie na budowę na przełomie roku, co umożliwiłoby im ogłoszenie przetargu na roboty. Prace budowlane mają ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku, a zakończenie budowy zaplanowano na 2011 rok.
Drugi etap inwestycji obejmuje budowę prawie 60-kilometrowego odcinka od węzła Szarów do węzła Krzyż koło Tarnowa. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ponad 2 mld zł.

Autostrada z Krakowa do Tarnowa będzie częścią biegnącej z Europy zachodniej na Ukrainę autostrady A4, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym; przecina on Polskę od zachodniej granicy w Zgorzelcu do wschodniej granicy w Korczowej.