Sprawnie przebiegają prace przy budowie węzła Sośnica, którą zajmuje się grecka firma J&P AVAX S. A. Odcinek Sośnica-Bełk ma długość 15 km i jest już zbudowany w 75%.
Fragment autostrady Bełk-Świerklany o długości 14 km realizuje firma Strabag i Heilit Werner.
Kolejny fragment o długości 18 km - Świerklany-Gorzyczki - zbuduje konsorcjum Alpine. Tu prace przebiegają najwolniej z uwagi na liczne odwołania.
Budowa będzie trwała 26 miesięcy i według planu zakończy się w sierpniu 2010 r. Droga ta połączy się z autostradą D1 w Czechach.
Droga od węzła w Sośnicy do granicy z Czechami będzie miała długość 47,8 km.