Pierwszy konkurs dotyczy drogi od Szarowa do Brzeska (23 km), drugi: od Brzeska do Wierzchosławic (21 km), a trzeci: od Wierzchosławic do węzła Krzyż (13 km). We wszystkich trzech przypadkach są to przetargi ograniczone, a o wyborze wykonawcy ma zdecydować najniższa cena - informuje "Puls Biznesu".