Z komunikatu wynika, iż w umowie został zawarty warunek zawieszający ją do czasu zorganizowania przez Autostradę Południe pełnego finansowania inwestycji. Przez pierwsze 12 mies. miesięcy od podpisania umowy spółka została zobowiązana przygotować projekt budowlany, uzyskać pozwolenie na budowę i wykonać przygotowawcze prace budowlane.

Udziałowcami Autostrada Południe są Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte (90%), Budimex (5,05%) oraz Ferrovial Agroman (4,95%). Roboty kontraktowe Autostrada Południe ma zamiar powierzyć spółkom: Budimex Dromex SA (spółce w 100% zależnej od Budimeksu) i spółce Ferrovial Agroman.