Do 2015 r. Unia Europejska przekaże na inwestycje drogowe 63 mld zł. Z budżetu wystarczy dołożyć 11 mld zł a Unia dofinansowuje max. 85% inwestycji.

Współautor raportu Andrzej Rzońca, ekonomista z FOR podsumowuje, że przy założeniu: budowa 1 km autostrady kosztuje 10 mln EUR, za ww. sumę można wybudować ponad 1300 km autostrad (PAP).

1300 km to tyle, ile potrzeba na dokończenie budowy m.in. autostrad: A1z Gdańska do granicy z Czechami, A2 Świecko z Kukurykami (granica z Białorusią) i A4 przecinającej południe Polski. Tym samym sieć autostrad w Polsce urosłaby do 2 tys. km. Dla porównania: Niemcy mają 12 tys. km autostrad, Czechy ponad tysiąc km.