Rozmowy prowadzone od października 2008 r. doprowadziły do znacznego zbliżenia stanowisk Strony Publicznej i Oferentów, ubiegających się o kontrakt na ten odcinek autostrady. Niektóre zapisy umowy nadal wymagają doprecyzowania. Najpóźniej do 6 lutego br. obie spółki powinny dostarczyć formalne potwierdzenie zgody na przedłużenie ważności ofert.