Budowane odcinki to: Czerniewice - Odolion, Odolion - Brzezie oraz Brzezie - Kowal. Przetarg na wykonanie jest ograniczony. Na wybór wykonawców będzie miała wpływ zaproponowana przez nich cena.Na wykonanie prac zwycięzcy będą mieli 20 mies.