Wykonawcą prac budowlanych została Autostrada Wielkopolska S.A. Decyzja Wojewody ma rygor natychmiastowej wykonalności.