Zadanie zostało podzielone na pięć odcinków. Firmy, które spełniły warunki techniczne i finansowe określone w ogłoszeniu przetargowym zakwalifikowały się do kolejnego etapu.
Już niedługo zostaną zaproszone do składania ofert cenowych i będą miały na to 40 dni.

Podpisanie umowy na projekt i budowę odcinka autostrady przewiduje się do 30 września 2009 r.