Koncesjonariusz tego odcinka drogi, spółka GTC, próbuje wpłynąć na przyspieszenie decyzji i przeprowadzenie procedur biurokratycznych opóźniających rozpoczęcie inwestycji. Jednak przyczyna kłopotów znajduje się po stronie Ministerstwa Finansów, ponieważ to właściwy minister musi zgłosić Radzie Ministrów wniosek o gwarancje wypłat z Krajowego Funduszu Drogowego dla koncesjonariusza za udostępnienie drogi użytkownikom. Wniosek taki od siedmiu tygodni leży nierozpatrzony u ministra finansów.
Z kolei MF wyjaśnia, że opóźnienie jest spowodowane trwającymi jeszcze rozmowami na temat sposobu finansowania KFD.
W konsekwencji opóźnień ze strony ministerstwa i nieprzedstawienia wniosku na najbliższym posiedzeniu rządu, GTC nie będzie mieć możliwości rozpoczęcia kredytowania inwestycji przed wrześniem i tym samym dojdzie do opóźnienia o jeden sezon budowlany, a ostatecznie do niewykonania prac na czas określony w harmonogramie.