Konsorcjum przedstawiło najkorzystniejszą ofertę, która opiewa na blisko 780 mln zł brutto.  Cena zaproponowana przez zwycięzcę przetargu jest o połowę niższa niż założono w kosztorysie inwestorskim.

Budowa tego odcinka autostrady A4 będzie trwała dwa lata. Będzie ona dofinansowana w znacznej części z unijnego Funduszu Spójności.