Kiedy zapowiedziano podwyżki opłat za przejazd drogą autostradową na trasie Kraków-Katowice, powołany został zespół, którego zadaniem jest analiza zapisów umowy koncesyjnej. Podpisanie aneksu do umowy chroniłoby lepiej użytkowników dróg przed zbyt wygórowanymi opłatami.

Możliwe, że w przyszłym tygodniu propozycje zmian w umowie zostaną przedstawione Stalexportowi. Potem ma się odbyć spotkanie w celu uzgodnienia zmian. Zmianie mają ulec zapisy dotyczące dowolnie ustalać cenę za przejazd autostradą. Zapowiadają się trudne negocjacje, bo koncesjonariusz zapewne nie będzie chciał rezygnować z dogodnej dla siebie sytuacji.

Opłata za przejazd autostradą A4 o długości 60 km z Krakowa do Katowic  została zwiększona z 13 do 16 zł. Kolejną podwyżkę zapowiedziano na przyszły rok.