Fragment drogi ekspresowej S19 Stobierna - węzeł Rzeszów Wschód wykona grupa firm z liderem MSF-Moniz Da Maia, Serra & Fortunato-Empreiteiros z Portugalii.

Budowa tych dwóch odcinków o łącznej długości blisko 16 km będzie kosztować ponad 650 mln zł brutto. Z tego: odcinek A4 pochłonie ponad 439 mln zł, zaś odcinek S19 ponad 213 mln zł. Obie oferty są niższe niż zakładała GDDKiA - planowała wydać 880 mln zł.