Polsko-słowacko-czeskie konsorcjum przedstawiło najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na blisko 780 mln zł brutto. Zaproponowana cena jest o połowę niższa niż założono w kosztorysie inwestorskim.