To druga transza kredytu, który został udzielony Polsce przez EIB, na sfinansowanie modernizacji dróg w Polsce. Wysokość poprzedniego kredytu na ten cel wyniosła 300 mln EUR.