Głównymi założeniami podpisanego dokumentu jest opracowanie w terminie do 30 czerwca 2008 r. zamknięcia finansowego na budowę i eksploatację odcinka A2 z Nowego Tomyśla do Świecka. Ma to umożliwić w III kw. 2008 r. rozpoczęcie budowy 104-kilometrowego odcinka autostrady. Koszt budowy planowany jest na 1,9 mld euro.