Kontrakt dotyczy remontów 10 obiektów mostowych zlokalizowanych wzdłuż autostrady A4 Katowice-Kraków lub nad nią, remontu nawierzchni na pasach ruchu i pasach awaryjnych na długości około 26 km, remontu nawierzchni bitumicznej dwóch placów poboru opłat oraz remontu łącznic dwóch węzłów autostradowych. Jego realizacja ma nastąpić do końca roku 2009 - czytamy w portalu pb.pl