Giełdowy Polimex-Mostostal poinformował, że jego udział w zakresie prac do wykonania oraz w wynagrodzeniu konsorcjum stanowić ma 75 proc. całości. Konsorcjum zwyciężyło w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Przetarg ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.