Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązała wykonawcę do nadzoru oraz zarządzania pracami budowlanymi przy okazji powstawania kolejnego odcinka A1. Wykonawca zrealizuje zamówienie warte 36 691 724,8 złotych, w okresie 58 miesięcy od daty podpisania umowy.