Obok Autostrady Południe i Autostrady Mazowsze w przetargu brała jeszcze udział Grupa A2W złożona z Bilfingera Bergera BOT, Brisa A-EdP, Banku Millennium, MSF SGPS, Macquarie Banku, jednak wycofała się ona z dalszego postępowania.

Konsorcjum Autostrada Południe złożone jest z Cintra Concessiones, Budimex oraz Ferrovial-Agroman. Natomiast Autostrada Mazowsze jest spółką w całości należącą do Stalexportu i powstała na potrzeby złożenia oferty na budowę wspomnianego fragmentu A2.

Oba konsorcja mają czas do 15 września na zgłaszanie swoich uwag do projektów.
Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2009 r.  a termin oddania inwestycji to 2011 r.