Autostradowa obwodnica Mińska Mazowieckiego o długości 20 km zlokalizowana będzie po północnej stronie miasta. Dodatkowo zbudowane zostaną 3 węzły drogowe (Arynów, Lotnisko i Ryczołek), 5 wiaduktów, most, kładka dla pieszych, 13 przepustów, 2 miejsca obsługi podróżnych i 3 place pod stacje poboru opłat. Powstanie także 10 wiaduktów na drogach poprzecznych i serwisowych, 35 km dróg dojazdowych, ponad 10 km ekranów akustycznych, system odwodnienia oraz przejścia dla zwierząt.
Koszt inwestycji oszacowano na około 730 mln zł i zgodnie z planem ma ona zostać zrealizowana do końca 2010 r.